TERMS & CONDITIONS

Загальні положення

1.1. Ця пропозиція є офіційною пропозицією “nadiia.com”, надалі іменованою “Продавець”, для укладення Угоди про купівлю-продаж товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин, далі “Угода”, та розміщує Публічна пропозиція (пропозиція) на офіційному веб-сайті Продавця “https://nadiia.com” (далі – Інтернет-сайт).

1.2 Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцепту) укласти електронний договір купівлі-продажу товару вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цієї Угоди, в терміни та за цінами, зазначеними на веб-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1 У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає іншого, наступні терміни мають таке значення:

“Товари” – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для презентації або реалізації товарів, робіт чи послуг за допомогою електронних транзакцій.
“Продавець” – компанія, яка продає товари, представлені на Інтернет-сайті.
“Покупець” – фізична особа, яка уклала угоду з Продавцем на умовах, викладених нижче.
“Замовлення” – вибір окремих предметів зі списку товарів, зазначеного Покупцем при оформленні замовлення та здійсненні оплати.

Предмет Договору.

3.1. Продавець зобов’язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цієї Угоди.
Ця Угода регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, включаючи:
– добровільний вибір товару Покупцем в Інтернет-магазині;
– самостійне виконання замовлення Покупцем в Інтернет-магазині;
– оплата Покупцем за замовлення, розміщене в Інтернет-магазині;
– обробка та доставка замовлення Покупця у власність Покупця на умовах цієї Угоди.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право зробити замовлення на будь-які товари, представлені на Веб-сайті Інтернет-магазину та доступні.

4.2 Кожен товар може бути представлений у замовленні в будь-якій кількості.

4.3 Якщо товарів немає на складі, керівник компанії повинен повідомити про це Покупця (телефоном або електронною поштою).

4.4 У разі відсутності товару Покупець має право замінити його товаром тієї ж моделі, відмовитись від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Покритий платіж

5.1 Оплата здійснюється при отриманні товару у відділі транспортної компанії для оплати готівкою в гривні.

5.2. Якщо готівка не надходить, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення. Умови доставки замовлення.

6.1. Доставка товарів, придбаних в інтернет-магазині, здійснюється на склади транспортних компаній, де оформляються замовлення.

6.2. Разом із замовленням Покупець отримує документи відповідно до законодавства України.

Права та обов’язки сторін: *.

7.1. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

сплатити та отримати замовлення вчасно на умовах цього контракту.

7.3. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині. 7,3;
оформити електронну угоду;
вимагати від Продавця виконання умов цієї Угоди.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цієї угоди в порядку, передбаченому цією угодою та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

* зовнішній вигляд Товару, змінений виробником;
* за незначну невідповідність колірної схеми Товару, яка може відрізнятися від оригіналу Товару лише через різну передачу кольорів моніторів персонального комп’ютера певних моделей;
* за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при розміщенні замовлення;
* за затримки та перебої у наданні Послуг (обробка замовлень та доставка товарів), які трапляються з незалежних від нього причин;
* за незаконні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою цього доступу до Інтернету;
* для передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна та пароля – третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до Інтернету, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном була інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моралі .

8.4 У разі форс-мажорних обставин сторони звільняються від дотримання умов цієї угоди. Під форс-мажорними обставинами для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього контракту

8.5 Сторони докладають усіх зусиль для врегулювання будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку внести зміни до цього договору за умови попередньої публікації на веб-сайті https://nadiia.com

9.2. Інтернет-магазин призначений забезпечити віддалений спосіб продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. Таким чином, при здійсненні акцепту (реєстрація замовлення та подальша оплата товару) Покупець дає Продавцю безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання персональних даних, розуміючи ЗУ «Про захист персональних даних “.

9.4. Оплата Покупцем замовлення, виконаного в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця на умови договору купівлі-продажу (публічної пропозиції).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товарів, а також для замовлення є безкоштовним для Покупця.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця лише для цілей обробки замовлень, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товарів, здійснення розрахунків тощо.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. Коли Покупець повертає товар належної якості, Інтернет-магазин повертає суму грошей, сплачену за товар, за фактом повернення товару за мінусом компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії угоди

11.1.Електронний контракт вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію щодо укладення такого контракту, відповіді про прийняття такої пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2 Дія цього Договору може бути розірвана за взаємною згодою сторін до фактичної поставки товарів шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зверніть увагу, що Інтернет-магазин “Nadiia.com” на офіційному веб-сайті https://nadiia.com має право, відповідно до законодавства України, надавати право користуватися онлайн-платформою FLP та юридичними особами для продажу товари.

Адреса продавця
Березнякiвська вул. 14-а
02152, Київ, Україна

Контакти:
+380 97 585 5100
nadiia@nadiia.com.ua

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop